Door deze site verder te bezoeken aanvaardt u het gebruik van cookies, voornamelijk voor het opmaken van bezoekerstatistieken, om u diensten en aanbiedingen voor te stellen die bij uw interesses passen en een geolocaliseringdienst om de functies van de site te optimaliseren:
OK

Klik hier voor meer informatie over de besherming van uw privacy en de parameters van de tracers op te stellen.
Geolocalisering bezig......
Om deze functie te gebruiken moet u de gelocalisering van uw toestel toelaten, en dan deze pagine opnieuw opladen
Wettelijke vermeldingen

Eigenaar van de site

Deze site is eigendom van het Comité Régional de Tourisme de Franche-Comté.

Uitgever

Hoofdredacteur CRT Franche-Comté: Sophie Ollier-Daumas
Neem voor alle informatie over deze site of de inhoud hiervan contact op met: webmaster@bfctourisme.com

Locaties

Franche-Comté Net
1, rue Gay Lussac - 25 000 Besançon
Tél. 03 81 48 09 09

Auteursrechten

Het woord "inhoud" omvat de algemene structuur, de teksten, de al dan niet bewegende beelden die deel uitmaken van de site. Het CRT Franche-Comté heeft deze site ontworpen om het grote publiek informatie te verstrekken. Volledige of gedeeltelijke weergave van deze site en zijn inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Comité Régional du Tourisme is verboden en vormt een vervalsing die bestraft wordt door de artikelen L335-2 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom. Commerciële exploitatie van de inhoud is uitsluitend mogelijk na schriftelijke toestemming van het CRT.

Site arrangementen en verkoop

De toeristische aanbiedingen op deze website vallen volledig onder het beheer en de verantwoordelijkheid van de verkopende organismen, die deze aanbiedingen kunnen doen in overeenstemming met de wet van 13 juli 1992 of aan reisbureaus verstrekte vergunningen.
De adresgegevens van deze bedrijven staan in het dossier dat voor de reservering wordt aangelegd.
Om die reden wordt u verzocht om voor ieder verzoek om informatie of claim betreffende deze aanbiedingen rechtstreeks contact op te nemen met het betreffende organisme, onder vermelding van de referenties van het product.

Hypertekst links

De op deze site geplaatste hypertekst die naar andere informatiebronnen op Internet verwijzen, vallen niet onder de aansprakelijkheid van het CRT.

Database

De op deze website gepresenteerde informatie is afkomstig uit een database (LEI Franche-Comté) die verkregen is door partners van het Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté, zoals de Offices de tourisme en de Comités départementaux de tourisme. Deze gegevens worden ter indicatie doorgegeven; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de gegevens dagelijks worden bijgewerkt, kan het gebeuren dat bepaalde informatie achterhaald is.

Geolocalisatie

De aangegeven afstanden in de lijsten met resultaten worden hemelsbreed berekend. Er kan dus een verschil zijn tussen deze afstand en de afstand berekend over een weg of wandelpad.

Toestemming voor reproductie van de inhoud

Het volledig of gedeeltelijk downloaden, reproduceren, weergeven, aanpassen, vertalen en/of veranderen en naar een andere site of informatiedrager (papier, film...) overdragen van de inhoud is ten strengste verboden.

Contact Webmaster

Indien u ons een probleem in de werking van de site of met het navigeren wilt melden of nadere gegevens over de inhoud wilt verstrekken, kunt u contact opnemen met het het technische en redactionele team (Julie HANN of Sylvain SOMMET)

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.